Barkod Nasıl Alınır?

BARKOD NUMARASI ALIMI

Türkiyede Barkod numarası 869 ile başlayan kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir. Daha teknik olarak anlatmak gerekirse, farklı kalınlıklardan oluşan yan yana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur. Aşağıda bir barkod örneği görülmektedir:

 

Firmamız ürünler üzerine basacağınız Barkod numaraları ile yapılacak hizmeti sizlere temin eder. Gerekli kurumdan gelecek olan 10dan fazla ürün çeşidi bulunan firmaların ve 10veya daha az ürün çeşidi bulunan firmalara alınacak olan barkodlama sistemi doğrultusunda kaliteli hizmet vermekteyiz.

Aşağıda istenen belgeleri ulaştırdığınızda en geç 3 iş günü içerisinde Barkod numaranızı tedarik etmiş olacağız.

       Taahhütname.(İlişiktedir. Notere Onaylatınız)

-         Faaliyet Belgesi. (Bağlı bulunduğunuz ticaret odasından alınacaktır)

-         Muhasebecinizden 2014 yılına ait Gelir Tablosu. (Kaşe ve İmzalı olması

          Gerekmektedir)

-        Yeni Kuruluşlarda Ticaret Sicil Gazetesi Aslı. (Muhasebeciden alınacak olan Gelir Tablosu’na bu durumda ihtiyaç yoktur.)

Barkod işaretlerinin kullanımı, üreticiler,toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler arasında alışverişi kolaylaştırma, güven duygusunu geliştirme, bilgi akışını sağlama gibi birçok açıdan kolaylıklar getirmektedir.

Bu sistem ile malın satışı, sistemin kullanıldığı her yerde ve her ülkede aynı numara ile işlem görmesini mümkün kılmaktadır. Böylece üretimden tüketime kadar giden yolda birlik sağlanmaktadır.

BARKOD TESCİLİ

Ürünlerinizi numaralandırmak ve Uluslararası Geçerliliği olan bir numara ile damgalamak amaçlı barkod talebi Türkiye Odalar Borsalar Birliğince verilmektedir. Toplamda 13 rakam olacak barkodun TOBB sadece 9, 8 ya da 7 rakamını vermektedir. Bu sayı sizin üzerinde barkod kullanacağınız ürün türünün sayısına göre belirlenmektedir.

Örneğin ürün tipi sayınız 1000i geçmeyecekse 9 rakamlı barkodunuzu TOBB verir, onu  ambalajlarınızı basan matbaanız 13e çıkarır. Örnek vermek gerekirse, Beypazarı sodalarının sadece bir tipi vardır, sade soda bu sebeple tüm Beypazarı sodalarının barkodu aynıdır. Sizde ürün tipi sayınıza göre 9 rakamını 13e tamamlayacaksınız. Bu tamamlama bilgisi ambalajlarınızı hazırlayan firmalarca bilinmektedir.

Barkod belgesi başvuru yapıldıktan sonra 3 -4 gün içerisinde çıkarılmaktadır.

BARKOD KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ürün hareketleri ve stokları kolayca izlenir.

Envanter Sayımı hızlı ve doğru yapılır.

Alım ve satım işlemleri doğruluk ve hız kazanır

Fiyat değişimlerinde zaman kazandırır.

Veri girişi sırasında insan hatalarını sıfıra indirir.