Pazarlama Satış Eğitimleri

PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN AMACI: EZHAR KURUMSAL olarak sunduğumuz Pazarlama Satış Eğitimleri, katılımcılarımızın, satış ve iletişim becerilerini ve danışmanlık becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Benzer şekilde, katılımcılarımızın başarılı ilişki yönetimi yürütebilmeleri adına tüm pratik bilgiler eğitim kapsamında verilmektedir. İyi bir imaj yaratma konusunda profesyonel yardım alan pazarlama-satış çalışanları, yükselen özgüvenleriyle birlikte, sahip oldukları bilgileri beceriye, becerilerini ise başarıya dönüştürebileceklerdir.

Programın Genel İçeriği:

Ø  Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri ile yapılacak her ilişkide şirketin temsil edildiği bilincini elde etmeleri. Şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların nasıl yapılacağının katılımcılara anlatılması.

Ø  Müşteri memnuniyeti :Müşterilerle olan ilişkileri geliştirmek, müşterinin tutum ve davranışlarını doğru anlamak, istek ve ihtiyaçlarına tam cevap verebilmek, müşteri coşkusunu ve bağlılığını yaratmaktır.

Ø  Müşteri şikayet yönetimi: Müşterinin önemi her geçen gün giderek daha da artmaktadır. Yüksek rekabet ortamı artık şirketleri müşterinin sesine kulak vermek zorunda bırakmaktadır. Müşterisini dinlemeyen şirketler herzaman kaybeden tarafta yer almaktadır. Müşterilerini dinleyen ve bu yönde süreçlerini ve hizmetlerini iyileştiren firmalar ise her zaman daha kazançlı çıkmaktadır. 2009 yılında standart olarak kabul edilen ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı bu işin nasıl yapılması gerektiğini, sürecin nasıl çalışması gerektiğini, gereklilikleri çok net bir şekilde tanımlamaktadır. Müşteri şikayetlerini gerçekten ne kadar önemsiyoruz, ne kadar analiz ederek bunu süreçlerimize aktarıyor veya değiştiriyoruz. Yeni müşteri kazanmanın çok maliyetli olduğunu bilerek mevcut müşterilerimizi mutlu edememekten dolayı kaybetmeyi veya rakiplere kaptırmayı hiç istememeliyiz. Sistemli bir şekilde müşteri şikayetleri yönetimi sürecinin nasıl çalışması gerektiğinin anlatıldığı bu eğitimde, şirketler mevcuttaki şikayet yönetim süreçlerini yeniden gözden geçirme fırsatı bulurken, dikkat etmeleri gereken noktaları tespit ederek, eğitim sonrasında müşteri gözünde fark yaratacak uygulama ve süreçlerle müşteri odaklı bakış açısını geliştirecektir. Bu eğitim sonunda ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetimi sisteminin, müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini etkin bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olacağını öğrenecek  şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin önemini anlayacaksınız.

 

Ø  Temel pazarlama eğitimi: Pazarlamanın temel prensiplerinin gösterilmesi,satış yapan personelin satışın inceliklerini bilmesi ve satış yapmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Ø  Stratejik pazarlama eğitimi: Fiyat harici esaslarda rekabet edebilmenin yoludur.

Değişen gereksinimleri karlı fırsatlara dönüştürmektir.

Karlılığı arttırmak ve sürdürülebilir karlılık için yapılan pazarlama şeklidir. Temin edilen eğitimler ile bu bilinç sağlanarak etkin şekilde pazarlama bilinci katılımcılara kazandırılmaktadır.

Ø  Marka yönetimi eğitimi: İş adamlarının ve yöneticilerin, ürün ve firmalarına dair markaları nasıl yaratmaları ve yaşatmaları gerektiğine dair pazarlama, iletişim, satış, mağazacılık ve markalaşma alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmak.

Ø  Stratejik pazarlama simülasyonu: Kurumun strateji ve politikalarıyla yerel pazarlama koşullarını koordine etmenin ve stratejiyi gerektiği şekilde uyarlamanin öneminin anlaşılmasını aktarmak amaçlanmaktadır.

Ø  Temel satış eğitimi: İşletmelerde satış yapan personelin satışın inceliklerini bilmesi, iyi bir satıcıda bulunması gereken temel özelliklerin kazanılması amaçlanmaktadır.

Ø  Kurumsal kimlik yönetimi: Kurumsal kimlik ve kurumsallaşma eğitiminin amacı firmalardaki yetkinliğin ,niteliklerin  daha iyi konumlara getirilmesidir. Kurum kimliği oluşturmanın gerekleri, kurumsal imaj, kurumsal ün, kurumsal kimlik kararında etkenler, kurum vizyon ve misyonu, kurumun insan yapısı, kurum hedefleri, kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları, kurumsal kimliğin yansıtılması, logo, amblem ve kurum standartları, kurum kimliğinin üst yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesi konuları, iş dünyasından örnekler ve uygulamalarla aktarılır. Eğitim sonunda katılımcılar firmalardaki kurumsal kimliğin oluşturulması hakkında gerekli bilgiler edineceklerdir.

Ø  Hizmet kalitesi eğitimi :Bu eğitimde katılımcıların sektörlerine ve kurumlarına yeni bir açıdan bakmalarını ve sektörlerini ve kurumlarını yeniden keşfetmelerini sağlayarak mutlak müşteri memnuniyetini gerçekleştirecek kurumsal davranışlar geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Ø  Ürün yönetimi eğitimi: Ürün yöneticiliği eğitimi, çok yönlü bir çalışma disiplini gerektiren ürün yöneticileri için temel bilgileri içeren ve onlara bu görevin en pratik ve önemli konularını aktaran bir eğitimdir.