Sistem Belgelendirme

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008  (International Organization for Standardization) Kalite yönetim sistemi şirketlerin yönetimin ve en önemlisi müşterilerin taleplerini ön plana çıkartarak, performansın artması kalite sistemi ile firmaların büyümesi ve kurumsallaşma açısından değer kazanan uluslararası bir belgedir.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001'in Firmalarda Temel amaç olarak; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasal mevzuatlar yönetmelikler takip edilerek İş güvenliği uzmanlarımız ve yönetim sistemleri uzmanlarımız Firmalara Sağlıklı hizmet sormaktadır. Öncelikle OHSAS 18001 belgesinin sağladığı faydalar ve insan sağlığının korunması için yapılan çalışmaların tümü aşağıdaki faaliyetleri içermektedir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkinliklerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi

ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 belgesi standardı elektronik ticareti ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, ticari veya ticari olmayan faaliyetlerin bütün tipleri için etkili ve verimli bilgilerini sağlar. ISO 10002 belgesi standardından kuruluşun, müşterilerinin, şikayet sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların yararlanması amaçlanmıştır

ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar için Yönetim Sistemi

Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya donlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

CE Belgelendirmesi

CE Danışmanlık hizmetleri ürününüzün Avrupa Pazarlarında satılabilmesi için CE belgesi almanıza yardımcı olur. CE Danışmanlık hizmetleri bir çok CE konusunda yardımcı olabilir. Sizin en baştan bir ürününüz hakkında CE belgesi almanıza yardımcı olabilecekleri gibi ürünün direktifleri uyumu gibi bir çok konuda da yardımcı olabilirler. Son zamanlarda CE danışmanlık hizmeti veren firmaların faaliyetleri ve yardım edebilecekleri konular başlıklar altında toplanmıştır.

 

Helal Belgelendirme

HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKALAMA(Halal Certification) Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

BAP İyi Su Ürünleri Uygulamaları Yönetim Sistemi

ISO 22716 GMP İyi Üretim Uygulamaları

GCP – İyi Catering Uygulamaları

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Belgesi

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

EN ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi

EN 15038:2009 Çeviri Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

ISO 29990:2010 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20252:2012 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar

EN 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi

EN ISO 15378:2011 Tıbbi Ürünler İçin Birincil Ambalaj Sistemi

ISO 29001 Petrol ve Gaz Yönetim Sistemi

ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 30000:2009 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27799:2008 Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

AS 9100 Havacılık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14064-1:2006 Sera Gazı Doğrulama İlkesi