Akreditasyon Test Hizmetleri

REACH Testi

REACH, kimyasalların tescil edilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve sınırlandırılmasına yönelik bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Yalnızca endüstriyel süreçlerde kullanılanlar değil, aynı zamanda temizlik ürünleri ve boyalar veya giysiler, mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerde bulunan kimyasallar da dâhil olmak üzere tüm kimyasallar için geçerlidir.

ROHS Testi

Elektrikli ve elektronik ürünlerin imalatçıları, perakendecileri ve tedarikçileri, kendi alanlarına uygun olan Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırması mevzuatlarına uymak zorundadırlar.AB, RoHS direktifi 2002/95/EC kurşun ve diğer muhtemel tehlikeli maddelerin, bunlara kadmiyum, civa krom IV de dahil olmak üzere, elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımını kısıtlar. RoHS bu maddeleri ağırlığa veya homojen malzemedeki miktarına göre 0.1% veya 1,000ppm (kadmiyum hariç, kadmiyumum sınırı 0.01% veya 100ppm'dir) ile sınırlar.

WRAS Testi ve Belgesi

Wras test işlemleri Ürünlerin numunelerini tarafımızca alınarak işleme alındıktan sonra başlar. Yapılacak olan sözleşme firmalarımıza güven vermektedir. Bu şartlar altında Wras testi akeditasyonlu laboratuvarlarımızca yapıldığından uluslar arası İngiltere su yönetmeliğine göre yaklaşık 200 e yakın test işlemi uygulanır. Test raporu en geç 8 veya 10 hafta içerisinde tarafımızca firmalara yansıtılır. Test raporu sonucundan ürünlerin geçmediği yapılacak olan işlemlerin olumsuz olması da kaçınılmazdır.Test raporu sonuçlarında İngiltere su yönetmeliğine uygun olmayan ürünler test raporu haricinde sertifika verilemez. Yalnız WRAS testi işlemlerinde İngiltere su yönetmeliğine uyan 200 e yakın yapılacak olan test den geçen ürünler WRAS BELGESİ ile işleme alınır. Bu sebepten dolayı yapılacak olan ihale şartlarında test ve belgelendirme açısından doğru anlaşılmalı geçmiş tecrübelerimize dayanılarak işlemlerin tarafımızca sözleşme yapıldığında çalışmalara başlandığını bildirmek isteriz.

 

TS EN 60204 -1 : Makinelerde Güvenlik  ve Makinelerin Elektrik Donanımları 

KAPSAM : Bu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar. 

Ayrıca , Bu standart elektriksel aparatların dizaynında genel olarak elektrik devrelerinin güvenliği için Avrupa Makine Direktifi 2006 /42/ EC tarafından belirlenen koşullarının yerine getirilmesini kapsar. 

 

TS EN 60335-1 : Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektriksel cihazlar için güvenlik kuralları

KAPSAM : Bu standard, tek fazda 250 V’u diğerlerinde 480 V’u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsar

Standart kapsamında yapılan testler :

·         Etiket Dayanıklılığı

·         Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi

·         Giriş Gücü ve Akımı

·         Isınma

·         Kaçak Akım

·         Elektrik Dayanımı

·         Neme dayanıklılık

·         Olağandışı Çalışma testi

·         Yapısal test

·         Deşarj Testi

·         Çekme Testi

·         Topraklama

·         İzolasyon

·         Bilye basınç testi

·         Kızaran Tel testi

·         Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Test

 

TS EN 60950 : Bilgi Teknolojisi Cihazları 

 

KAPSAM :  Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; - Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, - Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış, - Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir AA ŞEBEKE kullanacak şekilde tasarımlanmış (Madde 6 Not 4 ve Madde 7.1 Not 4’e bakılmalıdır), bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, bilgi teknolojisi cihazlarıyla birlikte kullanımı amaçlanan bileşen ve alt sistemlere de uygulanabilir. Bileşen ve alt sistem ile birlikte kullanılan bilgi teknolojisi cihazının tamamının bu standarda uygun olması koşuluyla bileşen ve alt sistemlerin bu standard kurallarının tamamına uygun olması beklenmez.

TS EN 60065 : Ses , Görüntü ve benzeri Elektronik Cihazlar  

KAPSAM :  Bu standart şebekelerden , besleme aparatlarından , güç kaynaklarından , uzaktan güç beslemeden gelen ; ses , video , görüntü ve buna bağlı sinyallerin alış , jenarasyon , kayıt ve yeniden üretimini beslemede kullanılan elektronik aparatların tasarımında başvurulan standarttır. Ayrıca, yukarıda sözü edilen aparatlar ile bir arada özel olarak kullanılmak üzere tasarlanmış cihaz için de geçerlidir.

 

TS EN 61010 – 1 : Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar 

KAPSAM:  Bu standart üretim proseslerine entegre cihazların ve üretimi gerçekleşmiş cihazların test edilmesinde başvurulan standarttır.

 

TS EN 62031 : Genel aydınlatma için LED modülleri ve güvenlik özellikleri

KAPSAM:  Bu standart Bu standard, aşağıdaki ışık yayan diyot (LED) modülleri için olan genel ve güvenlik ile ilgili özellikleri kapsar.

·         Sabit gerilim, sabit akım veya sabit güç altında çalışma için ayrılmaz kontrol düzeni olmayan LED modülleri,

·         250 V’a kadar olan d.a. besleme kaynaklarında veya 50 Hz veya 60 Hz’de 1000 V’a kadar olan a.a. besleme kaynaklarında kullanım için kendinden balastlı LED modülleri.

                     

TS EN 60601-1 : Elektrikli Tıbbi Donanım

KAPSAM:  Bu standard, ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM VE ELEKTRİKLİ TIBBİ SİSTEMLERİN TEMEL GÜVENLİK VE GEREKLİ PERFORMANSI ile ilgili kuralları kapsar.

 

TS EN 62040-1 : Kesintisiz Güç Sistemleri

KAPSAM :  Bu standart hareketli , durgun ,sabitleştirilmiş , bina içine konumlandırılmış düşük  voltaj dağıtım sistemlerinde ve buna bağlı herhangi bir operatörün erişebilir alanda UPS kurulumunu sağlanmasını kapsamaktadır.

TS EN 60204-1 : Makinelerin Elektrik Teçhizatı

KAPSAM: Bu standard, çalışır durumdayken elle taşınamayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çalışan makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlarının ve sistemlerinin uygulamalarını kapsar.