about-banner-image
blog-image

Mısır'a ürünler ihraç etmek için, Mısır'ın zorunlu kalite şartlarına ve güvenlik standartlarına uymanız gerekir. İhracat ve İthalat Kontrolünden Sorumlu Mısır Genel İdaresi (GOEIC) tarafından hayata geçirilen ve denetlenen Uygunluk Değerlendirmesi Çerçevesi, ithal edilen çeşitli mallar için belgelendirmeyi şart koşar.

Uygunluk Belgesi (CoC):

  • Ürünün zorunlu listede bulunan ürünlere yönelik olan ilgili Mısır standartlarına uygun olup olmadığını 
  • Ürünün, 3. Bölüm altında yer aldığı gibi ve ithalattan önce ithalatçı tarafından özel olarak belirtildiği gibi, kabul edilmiş uluslararası standartlara veya Mısır standartlarına uygun olup olmadığını kanıtlar.