about-banner-image
blog-image

Kursun genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının
öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı
kategorilerdeki kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımına hakim olacaklardır. Ayrıca ekipmanların
nasıl korunacağını ve basit muayene/denetleme yöntemlerini öğreneceklerdir.
Kursiyerlere; kurs boyunca düşüş durdurma, iş konumlama ve kısıtlama konularında hem teorik hem
pratik vasıflar kazandırılacaktır. Bu kursun anahtar sözcüğü bol pratiktir uygulamadır. Kursiyerler
geçici / kalıcı sistemler ve yapısal ankrajlarda tırmanış tekniklerinde kendilerini geliştirme şansları
olacaktır. Ayrıca kurs geçerli kurtarma teknikleri içeren bir demonstrasyon içerir.
Ön Koşul
Yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak.
Kimler Katılmalı
+ Yüksekte çalışanlar, çalışmak için erişim yapanlar
+ Yüksekte çalışmak için ekipman desteğine ihtiyaç duyanlar (İple Erişim için olmayan)
+ Eğer katılımcılar yüksekte kazazede kurtarma ile ilgili eğitim ihtiyaçları varsa, HS2 eğitimi
tavsiye edilir.

Kurs İçeriği
+ İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
+ Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
+ Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
+ KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
+ KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
+ İŞ sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
+ Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
+ Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
+ Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
+ İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
+ Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
+ Geçici yatay yaşam hatları
+ Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
+ Acil durum prosedürleri ve planlaması
+ Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
+ Kurtarma teknikleri demosu