about-banner-image
blog-image

Eğitimlerimiz ile katılımcılarımızda davranış değişikliği yaratmayı, kalıpları kırmayı ve hem kişisel hem de organizasyonel seviyede pozitif yönlü bir değişim sağlamayı amaçlıyoruz.

Uyguladığımız modern metotlar ile katılımcılarımızın öğrenme süreçlerini hızlandırıyor, öğrenilen bilginin uygulamaya aktarılabilmesi için eğitim boyunca pratik yapmanızı sağlıyoruz.

Etkin metotlarımız ve uzman eğitmenlerimiz ile %100 katılımcı memnuniyetini garanti ediyoruz. Bu nedenle, eğitimden memnun kalmayan katılımcılarımıza eğitim bedelini iade edebileceğimizi taahhüt ediyoruz.

Eğitim kataloğumuzda yer alan tüm eğitimleri aynı zamanda kuruluşunuza özel olarak, kuruluşunuzda düzenleyebiliyoruz. Eğer kuruluşunuzdan 3’den fazla katılımcının eğitime planlanması söz konusu ise, bu eğitimlerin kuruluşunuza özel olarak düzenlenmesi önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. (Kuruluşunuza özel olarak düzenlenecek eğitimler için fiyat teklifi talep etmeniz gerekmektedir). Ancak bundan daha önemli faydası eğitimin tamamen kuruluşun beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olmasıdır. Firmaya özel eğitimler gerçekleşmeden önce uzmanlarımız kuruluşunuzu ziyaret ederek eğitimden beklentilerini ve özellikle verilmesi gereken mesajları karşılıklı olarak değerlendirmekte ve mutabık kalınan hususları eğitime entegre ederek eğitimden elde edilecek yararı maksimize etmektedirler.

Bununla birlikte kuruluşunuzda size özel olarak gerçekleştirilen çalıştaylar ve atölye çalışmaları ile spesifik sorunlarınıza birlikte çözümler geliştirebilmekteyiz.

 

Programın Genel İçeriği:

Ø Sivil Havacılık Kuralları :  Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası kurallar ve standartlarda yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımız sektörümüzün ihtiyaçlarına göre devam edecektir.

Ø  Havacılıkta İnsan Faktörleri :Havacılıkta kazaları tetikleyen insan faktörlerini genel başlıklar halinde sıralamak gerekirse;

·         İletişim eksikliği

·         Kendine aşırı güvenme

·         Bilgi eksikliği

·         Zihin dağınıklığı

·         Ekip çalışmasında eksiklik

·         Her türlü baskı

·         Yorgunluk

·         Kaynak eksikliği

·         Özgüven eksikliği

·         Stres

·         Durumsal farkındalık

·         Normlar

·         Olarak sıralayabiliriz.

Bu faktörleri havacılık sektöründeki çalışma ortamına göre detaylandırmak gerekirse kazaya neden olan tetikleyici faktörler şunlardır:

·         Tecrübe eksikliği

·         Prosedür ve kurallara uymamak

·         Fiziksel performans sınırlarının aşılması

·         Gece vardiyası

·         Kötü Hava koşulları

·         Kısıtlı zaman baskısı

·         Vardiya değişimi

·         Çalışanın morali

·         Ailevi sorunlar

·         İnsan gücü eksikliği

·         Aşırı iş yükü

·         Sözleşmeler

·         Ertelenmiş bakım işleri

·         Havaalanı emniyeti

·         İşe ara vermeler

·         Uygun eğitim eksikliği

·         Personel ve departmanlar arası zayıf iletişim

·         Yetersiz donanım ve prosedürler

·         Unutkanlık

·         Politik istikrarsızlık

·         Yetersiz işbirliği ve ekip çalışması

·         Motivasyon düşüklüğü

 

Tüm bunların içinde motivasyon çok önemlidir. Motivasyon kişilerin hedefe doğru yol almasını sağlayan bir süreçtir. Motivasyon kişinin yeteneği ile birleşerek performansını belirler. Düşük motivasyon ise aksine performansı düşürür. Canınızın bir şey istememesi, hareketlerinizde azalma, performansınızın düşmesi gibi durumlar motivasyona ihtiyacınız olduğunu gösterir.Stres, çevreden alınan olumsuz etkiler, başarısızlıklar, yaşanan kötü olaylar, aşırı duygusallık, kolay incinme gibi gerek insan karakterine bağlı, gerekse yaşamda karşılaşılan bazı istenmeyen olaylardan dolayı insanlar demotive olabilmektedirler.İyi motivasyona sahip personele sahip işletmeler, karlılıklarını ve verimliliklerini artırıp, hataları ve kazaları en aza indirirler. En önemli motivasyon faktörlerinden biri insanın kendisini bir gruba ait hissetmesidir.

Ø  EASA PART – 145 :Onaylı Bakım Kuruluşlarında çalışan personellerin EASA ve

SHGM tarafından yayınlanmış olan mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu eğitimle, EASA mevzuatları arasında, temelleri JAA zamanında atılmış olması nedeniyle en olgunlaşmış mevzuat olan Part 145 ve bunun Türkiye’deki karşılığı olan SHY 145 / SHT 145 yönetmelik ve talimatlarına uyum sağlamayı kolaylaştırmak ve kuruluşların karşılaşabileceği problemleri önlemek amaçlanmaktadır

Ø  Onaylı Bakım Kuruluşlarında görev yapan;

Ø  Teknisyenler,

Ø  Destek personelleri,

Ø  Onaylayıcı personeller,

Ø  Kalite denetçileri,

Ø  Form-4 sahibi yönetici personeller

Ø  ESD Eğitimleri: Günümüzde kullanılan sistemler ve bu sistemleri oluşturan yüksek teknolojili elektronik kartlar; üretim, dağıtım ve kullanım aşamalarında statik elektriğin neden olduğu olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Görülmeyen, duyulmayan ve hissedilmeyen bu tehlike maddi olumsuzlukları de beraberinde getirmektedir. İlgili eğitimle birlikte elektronik kartlar üzerinde oluşabilecek bu tür durumların önüne geçilmesi planlanmıştır.

·         Statik yük tanımı

·         Statik yük çeşitleri

·         Statik yük kaynakları

·         ESD nedir?

·         Günlük hayattan basit ESD örnekleri

·         ESD bir elektronik devreye zarar verebilir mi?

·         Yıllara göre entegre devre boyutları

·         Eleman duyarlılığı

·         Kimler ESD zararı verebilir?

·         ESD zararları nasıl fark edilebilir?

·         ESD önlemleri

·         Üç ana ESD kuralı

·         ESD zararları neden kaynaklanır?

·         ESD kontrol malzemeleri

·         Fabrikamızda ESD önlemleri

·         ESD kontrol ekipmanları ve periyotları

·         ESD standartları

·         ESD laboratuvar ölçümleri

·         ESD kontrol periyotları

 

Ø  Emniyet yönetim sistemleri : Bilindiği üzere, havaalanlarında Emniyet Yönetim Sistemi, tüm emniyet konularının açık, kesin ve sistematik bir yaklaşımla ele alınarak kabul edilebilir en az risk çerçevesinde yürütülebilmesi; bu doğrultuda, gerekli ilkelerin belirlenmesi ve bu ilkeler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla oluşturulmaktadır.

Ø  Risk yönetimi :  İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi,

önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 

ü  Neden, risk değerlendirmesi yapmamız gerekli?

ü  Risk değerlendirmesinin yapılmasını zorunlu kılan yasal mevzuatlar

ü  Tehlike nedir?

ü  Risk nedir?

ü  Risk değerlendirme uygulama esasları

ü  Risk değerlendirme ekibi

ü  Risk değerlendirmesinin yapılması

ü  Risk değerlendirme aşama sırasına göre risk değerlendirme tablosunun doldurulması

ü  Yapılan iş ve gerçekleşme sıklığının tanımlanması

ü  Tehlikelerin belirlenmesi

ü  Risk şiddetinin belirlenmesi

ü  Riskin gerçekleşme olasılığı

ü  Risk düzeyinin belirlenmesi

ü  Yasal şartların belirlenmesi

ü  Riskin önem durumunun belirlenmesi

ü  Riskin önem durumuna göre gerekli kontrol ve önlem faaliyetlerinin belirlenmesi

ü  İyileştirme ve kontrol planı        

ü  Termin ve sorumluların belirlenmesi

ü  Bakiye risk değerlendirmesi

ü  Risk değerlendirmesinin revizyonunu gerektiren haller

ü  Risk değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi

ü  Risk değerlendirme kayıtlarının tutulması

ü  Gruplar halinde uygulama yapılması

Ø     MEDA Eğitimi (The Maintenance Error Decision Aid ):Bakım Hata Karar Yardım (MEDA) bakım teknisyeni ve / veya denetçisi performansı nedeniyle olayları araştırmak için kullanılan yapılandırılmış bir süreçtir.Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, uzak bir "olay" soruşturma süreci çağıran için Meda bir "hata" soruşturma sürecini çağıran bir tanım olarak adlandırılmıştır.

Meda filozofisi : Bir bakım ile ilgili olay, bir hata , bir ihlal, ya da bir Hata / ihlal kombinasyonu  tarafından ele alınabilir :

·         Bakım hataları bilerek yapılmaz,

·         Bakım hataları bir dizi bağlantılı faktörlerden kaynaklanır,

·         Bu tür hataların çoğu yönetimin kontrolü altındadır ve böylece gelecekte bu tür hataların benzerlerinin yaşanmasının önüne geçilebilir.

 


Ø FAR101 – (Federal Aviation Regulations) : FEDERAL HAVACILIK KURALLARI :

pilotları, uçuş görevlilerini, yolcu ve genel kamuyu güvenli havacılığa teşvik etmek  gereksiz risklerden korumak için tasarlanmış kurallar bütününü temsil eder.

Firmamız bu bağlamda eğitim faaliyetlerini sürdürmekte ve birey ya da kuruluşlara havacılık kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Ø  FAR 43,129,135,121 Düzenleme Eğitimi

·         FAR 43  ( Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration)

Bakım, Önleyici Bakım, Yenileme , ve Tadilat eğitimleri

·         FAR 121 (Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Operations)

Çalışma Gereksinimleri: Yurtiçi, Bayrak ve Yan Operasyonları eğitimleri

·         FAR 129 ( A foreign carrier or operator of U.S. Aircraft)

ABD için yabancı taşıyıcı ve operatör eğitimleri

·         FAR 135(Operating Requirements: Commuter and On Demand Operations and Rules Governing Persons on Board Such Aircraft)

Çalışma gereksinimleri eğitimi

 

 

Ø  Tehlikeli maddeler eğitimi :Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine ve neden olabilecekleri tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır.

 

Tehlike Madde Sınıfları

 

Ø  Sınıf        Sınıfın Tanımlanması

·         1                    Patlayıcı Madde ve Nesneler

·         2                    Gazlar

·         3                    Yanıcı Sıvı Maddeler

·         4.1                 Yanıcı Katı Maddeler

·         4.2                 Kendi Kendine Yanan Maddeler

·         4.3                 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

·         5.1                 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

·         5.2                 Organik Peroksitler

·         6.1                 Zehirli Maddeler

·         6.2                 Bulaşıcı Maddeler

·         7                    Radyoaktif Maddeler

·         8                    Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

·         9                    Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler   gibi konuları içeren çeşitli kurum ve kuruluşlara firmamız EZHAR KURUMSAL olarak tehlikeli maddeler eğitimi verilmektedir.

Ø  SHY /EASA 145 Kalite Denetçiliği Eğitimi : Onaylı Bakım Kuruluşlarında çalışan personellerin EASA ve SHGM tarafından yayınlanmış olan mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu eğitimle, EASA mevzuatları arasında, temelleri JAA zamanında atılmış olması nedeniyle en olgunlaşmış mevzuat olan Part 145 ve bunun Türkiye’deki karşılığı olan SHY 145 / SHT 145 yönetmelik ve talimatlarına uyum sağlamayı kolaylaştırmak ve kuruluşların karşılaşabileceği problemleri önlemek amaçlanmaktadır.

Ø  Yer Hizmetleri Yönetimi : Rezervasyon, bilet satış, bilet-bagaj işlemleri, apron terminal hizmetleri, uçak içi hizmetlerin koordinesi, handling hizmetleri, özel hizmet uygulamaları, uçuş operasyonu içersindeki ünitelerle koordinasyon sağlanması, uçak yükleme ve yük denge kontrolunun sağlanması, uçak park yerlerinin hava trafik üniteleriyle koordinesi, tehirli uçuşların takibi ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Ø  FAA FAR – 145 : Bir sertifikalı onarım istasyonu tarafından izlenmesi gereken kuralların yanı sıra, bu bölüm altında verilen bir onarım istasyonu belgesine sahip herhangi bir kişi bulunması zorunludur bu kapsamda firmamızda onarım istasyonları bazında istenilen sertifikalı eğitimler verilerek kişi veya kuruluşların yeterli bilgi beceri ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Ø  EASA PART 66/147: Hava araçlarının bakımı da, en az uçuş operasyonu kadar hatta belki de ondan da önemlidir. Hava araçlarının bakımı ise ancak yetkili bakım merkezleri tarafından (EASA Part145) yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından (EASA Part66) gerçekleştirilebilir. Dolayısı ile EASA Part-66 lisansı, kişiye yetkilendirildiği konularda, havaaracı üzerinde bakım yapma ve onaylama yetkisi verir

Ø  EASA PART M :Sivil hava taşımacılığı yapan işleticilerin, uçaklarının uçuşa elverişliliği ve bakımları ile ilgili sorumluluklarını açıklar ve sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi ile ilgili kişi veya kuruluşların karşılamaları gereken koşulları tanımlar.

Ø  Temel Yük Kontrol Eğitimi  : Sivil Havacılık Otoriteleri kuralları doğrultusunda; uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle: Yük kontrol hizmetinin yer hizmeti kuruluşları tarafından sağlandığı tüm istasyonlarda görev alan/alacak; satış/trafik ve hareket memurları, şefleri, müdürleri ve yöneticisinin uygun gördüğü yük kontrol ile ilgili birimlerde çalışan/çalışacak personeller

Ø  Temel Kargo Taşımacılığı Eğitimi : Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasından sorumlu güvenlik görevlisi haricindeki tüm kargo personelinin, hava kargo güvenliğinin önemini anlayarak kargonun yasadışı eylemlere karşı korunması üzere standart bir seviyede önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Ø  Tedarikçi Değerlendirme Eğitimi  : Bugünün rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkı sağlayabileceği daha fazla tartışılmaktadır. İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma ve etkin personel arayışı içindedir. Tedarikçi performansını değerlendirilmesi ve bu kapsamda nitelikli personeller için kurumumuzda tedarikçi değerlendirme eğitimleri verilmektedir. Bu sayede firmalar tedarikçi gelişimine katkı sağlayabilir ve tedarikçi ilişkileri değerlendirebilir konuma getirilebilir.

Ø  Yorgunluk Risk Yönetimi  : Yorgunluk, günümüz havacılık literatüründe öncelere kıyasla daha sık kullanılan bir olgu ve bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yorgunluk daha önceleri yoğun uçuş ve çalışmaların olağan bir sonucu olarak kabul edilirdi. Ancak kaza raporları, anonim pilot ve kabin ekibi bildirimleri ve yorgunluk üzerine yapılmış ama dikkate alınmamış sayısız araştırmalar, hem şirket ve organizasyonların, hem de yorgunluktan etkilenen havacılık aktörlerinin, yorgunluğu ciddiye alarak yönetmeleri gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.