about-banner-image
blog-image

Ø  Kök Neden Analizi :Kök nedenler, problemin arkasında yatan gerçek sebeplerdir. Kök neden analizi yaşanan problemlerin görünen nedenlerini ortadan kaldırmak yerine kalıcı bir şekilde çözüm üretmeye odaklanan bir süreç uygulamasıdır. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TS 16949, HACCP Gıda Standardı ve diğer kalite yönetim standartlarının tamamında düzeltici ve önleyici faaliyetler ile ilgili iyileşmelerde kuruluşlardan hataların oluş şekilleri için kök neden analizini etkin bir şekilde yapmaları istenmektedir. Kurumlarda problem çözme yöntemleri içinde kök neden analizi kavramını anlamak ve farklı konularla ilgili problemlerin çözümünde örneklerle birlikte uygulamalarını paylaşmaktır. Sürekli olarak karşımıza çıkan problemlerin çözümü daha da zorlaşmadan kök neden analizi yapmakta yarar vardır.

Ø  Problem Çözme Teknikleri:Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırırken, maliyetleri düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yeniden işleme ve muayeneyi ortadan kaldırmak, fire oranlarını düşürmek, ancak işimizi ilk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır.

Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Kalite çember çalışmalarına da temel olan bu teknikler sadece üretimde değil planlama, tasarım, pazarlama, satın alma gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabilir. İşletmelerde geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.

Ø  AS9100 A/B eğitimi:  AS9100 Eğitimleri ile bir havacılık kuruluşunda kalite yönetim sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak ve tetkik etmek için ihtiyaç duyulan bilgileri aktarılır.İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.

 

Ø  İç Denetçi Eğitimi: Kuruluş içi sistem tetkik görevlilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek hazırlanmış olan bu eğitimin amacı, kalite yönetim sistemi standardını uygulayan kuruluşlarda oluşturulmuş olan ve tedarikçilerinin kalite sisteminin yeterliliğini,  uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan kalite sistem tetkiklerine ait esasları ve kalite sistem tetkiki aşamalarını  uygulamalar üzerinden açıklamaktır

Ø  Tedarikçi İlişkilerinde Kalite:  Kalite Güvence Sistemi ve toplam kalite kontrol felsefesinin giderek yaygınlık kazandığı günümüzde kalitenin kaynakta sağlanmasında kalite zincirinin ilk halkasını tedarikçi ilişkileri oluşturmaktadır. Bu eğitim, kaliteli girdi temini için üretici kuruluşlarla tedarikçiler arasında ilişkilerin planlanması, kurulması ve izlenmesine yöneliktir.ğitimde, hizmet, hammadde, yarı mamul alınan tedarikçi kuruluşlar ile fason işler yapan tedarikçilerin, bağlantı yapılmadan önce kalite sistemi açısından değerlendirilmesi ve sözleşmeden sonra da periyodik olarak denetlemesi ve performansının izlenmesi için modeller tanıtılmaktadır. Ayrıca konu ile yakından ilgili olan ilk örnek onayının hazırlanması, giriş kontrol faaliyetleri ve uygunsuz malzemenin tasfiyesi hakkında da bilgiler verilmektedir.

Eğitim en genelde konuyu tüm yollarıyla ele almaktadır. Katılımcılar, kuruluşlarının organizasyonu, çalışma alanı ve şartlarına göre kendilerine sunulan bilgileri kendi kuruluşlarına uyarlayacaklardır.

Ø  Değer Akış Şemaları:  Yalın düşüncenin temel ilkelerinden biri değer akışıdır ve yalın üretimde işletme faaliyetleri değer akışı etrafında yürütülmektedir. Bir değer akışı, belirli bir ürünü veya hizmeti müşteriye sunmak için gerekli tüm değer katan ve değer katmayan faaliyetler olarak tanımlanabilir. Benzer özellik ve niteliklere sahip tüm ürünler bir değer akışında üretilirler. Bir değer akışının, işletme boyunca aynı rotaya sahip tüm ürünlerden oluştuğu söylenebilir . Yalın işletmeler değer akışlarını belirlerler, böylece müşterilerine sağladıkları değeri artırmak için işletmelerini onun çevresinde organize edip yönetebilirler.

Ø  Eğiticinin Eğitimi : Öğretmek sanattır! Biz, öğretme sanatının bir 'iş' olmaktan çok daha fazlası, büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Eğiticilerinin bilgi, deneyim ve kendilerine has eğitim yaklaşımları her bir katılımcının zihnini daha fazla keşfetmeye, farklı durumları daha geniş  perspektiften değerlendirirken sağlam  bir fikir yapısı oluşturmaya yönlendirir. Kişisel zihnindeki limitleri kaldırarak, kariyer yolculuğunda kendilerine rehberlik edecek doğru bilgi ve donanımla, tam bir özgüvenle yürümeleri sağlak esas amacımızdır.