about-banner-image
blog-image

Proje yönetimi iş dünyasının herhangi bir alanında ortaya çıkabilecek projelerde, projenin başından sonuna kadar olan süreci kapsayan, içinde insan kaynaklarından, mali yönetime kadar birçok değişkeni barındıran bir eğitimler bütünüdür. Günümüzün projeler dünyasında iyi bir yöneticinin bu konuda sertifikasyonu olması beklenmektedir.

Neden Proje Yönetimi Sertifikasyonu

Proje yönetimi bir yöneticiye ilgilendiği projenin yol haritasını çizme olanağı tanır.

Proje yönetimi eğitimi almış bir kişi sorumlu olduğu projenin her kademesinde hakimiyetini korur ve henüz projenin başındayken olası sorunları görerek çözüm geliştirme olanağına kavuşur. Dolayısıyla proje yönetimi sertifikası almış bir birey, mevcut işindeki projelerde daha başarılı ve düzenli olma şansına erişmekte, eğer söz konusu bir iş başvurusuysa kendini daha iyi sunma şansına erişmektedir.

Bir proje yöneticisi sorumlu olduğu tüm projeleri süreç yaklaşımıyla ele alır ve her sürecin kendi içinde uzmanıdır. Bu uzmanlık proje yöneticisine iş hakimiyeti  ve öngörü getirir. Dolayısıyla kurumsal kimlik kazanmış firmaların yöneticilerinin bu eğitimi alması firmaya kurumsallık ve başarı yönetimi açısından artı bir değer olarak geri döner. Elbette bu artı değerin firmanın sektördeki saygınlığına ve iş hacminin artmasına da yardımcı olacağı açıktır.