about-banner-image
blog-image

Öner & Çöz Eğitimi Amacı

Öner & Çöz Eğitiminin amacı çalışanların, kalite iyileştirme çalışmalarına katkılarını sağlamak için yaratıcılık yeteneklerini ortaya çıkarmak. Ayrıca, iyileştirme çalışmalarını izleyip kontrol  etmek için geliştirilmiş olan CEDAC'ı tanımaktır. Eğitim sonunda katılımcılar eğitim ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir.

Öner & Çöz Eğitim İçeriği

Değerlendirme Yöntemleri

Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar - Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri - Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme - Problemler karşısında stratejik açıklık - Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme - Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım - Rasyonellik  ve  gerçekçi hedef belirleme

Öner & Çöz Eğitimi Katılımcılar

Şirket stratejilerini etkileme konumunda olan yöneticiler, üst kademe yöneticiler  pazarlama yöneticileri, yıllık veya uzun dönemli planlama faaliyetlerinden sorumlu birimlerde veya bu faaliyetlerde görev alanlar, şirketlerinde stratejik yönetim konusunda çalışma başlatmak isteyen üst düzey yöneticiler.