about-banner-image
blog-image

Marka Tescili

Markanızı belirlenen mal veya hizmetler için firmanız adına Tescil ettirirseniz, markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size ait olur. Başka hiçbir firma kullanamaz. Tescilli markanızı kullanmak isteyenlerin size ödeme yaparak Lisans almaları gerekir.

Patent ve Faydalı Model Tescili

Çok basit ve pratik çözümlerden, komplike ileri teknolojilere yaptığınız her yeniliği patent tescili ile koruyabilirsiniz. Çözümlerinizi ticari anlamda kullanmak isteyen kişi veya kuruluşlardan lisans ücreti talep edebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım Tescili

Ürünlerinizin dış görünümünü (görsel tasarım) koruyan bir tescil dalıdır.Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.