about-banner-image
blog-image

Tasarlanan Ürünlerinizin doğrulanması için yapılması gereken işlemler;
Ürün seri üretime girmeden önce ürün standardını belirlenmesi ve kalite testlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Böylece maliyet zaman ve iş gücü kayıpları minimuma indirilebilir. PTC Ürün Test ve Belgelendirme Laboratuvarı olarak 3. taraf test işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirilir.

Örneğin;

Aydınlatma ürünlerinin plastik aksamları, yalıtkan nitelikli ürünün IEC 60112, IEC 60238, IEC 60309-1, IEC 60320-1, IEC 60335-1 standartlarının gerektirdiği kriterlere uygunluğunun tespiti için yapılan yalıtkanlık ve dayanım (CTI, Comparative Tracking Index ve PTI, Proof Tracking Index) testlerini, yüksek güvenlik ve doğrulukla gerçekleştirebilirsiniz. PTC Ürün Test ve Belgelendirme Laboratuvarı olarak akrediteli TS EN 60112 standardına uygun, malzemenin dış ortamdan kaynaklı kirlenme derecesi CTI (Comparative Tracking Index) ve PTI (Proof Tracking Index) değerlerini tespit edebilmektedir. Yalıtkan malzemelerin kullanımı sırasında zamanla üzerinde tortu ve kirlenme meydana gelir. Bu tortu ve kirlenme yüksek potansiyel farkı altında iletken hale gelerek track oluşumuna neden olur. Bu nedenle tracking test adıyla daha yaygın bilinen yalıtkanlık testi, yüksek potansiyel farkı altında çalışacak ürünler için yapılması gereken bir testtir. PTC Ürün Test ve Belgelendirme Laboratuvarı TS EN 60695, TS EN 60112, UL 746A, ASTM D3638 standart kapsamında ürünlerinizin tüm testleri gerçekleştirilebilir.